TRV:04396

ID TRV:04396
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved måling av sikt for målekategori D
  • Traktor med og uten henger
  • Landbruk- og skogbruksmaskiner

skal sikt måles i avstand 7,8 m fra spormidt (~ 7,05 m fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Sikt skal måles i høyde 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelige siktlengder ved passering av planoverganger
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt