TRV:04397

ID TRV:04397
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved måling av sikt for målekategori A
  • Myke trafikanter

skal sikt måles i avstand 2,5 m fra spormidt og i høyde 1,5 m (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig siktlengde ved planoverganger for myke traffikanter
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt