TRV:04398

ID TRV:04398
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal måles sikt fra veien i alle fire siktsoner, fra midt i veien på hver side av planovergangen mot sporet i begge retninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt