TRV:04400

ID TRV:04400
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) De bruksberettigede plikter å holde grinden lukket, og enhver som benytter planovergangen har plikt til å lukke grinden etter seg (Jernbaneloven §9).

Når grinden ikke lenger har noen hensikt (f.eks. at det ikke lenger er beitende dyr i området), kan grinden sløyfes dersom det inngås avtale med den bruksberettigede om dette. Når det er aktuelt å fjerne grind, skal det vurderes om grinden kan ha en sikkerhetsmessig funksjon:

  • Grinden hindrer barn i komme ut på linjen
  • Grinden kan begrense biltrafikk f.eks gjennom låsing av grinden
  • Grinden fungerer som markering av planovergangen og sørger for at kryssende trafikk stopper før kryssing
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon