TRV:04400

ID TRV:04400
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Dersom det benyttes grind, er eier ansvarlig for å holde grinda lukket når kryssing ikke finner sted, i henhold til Jernbaneloven §9.

Grinda skal ivareta gjerdets funksjon og skal kunne stenges og låses.

Krav til utforming:

  1. En grindstolpe skal ikke tjene som endestolpe for gjerdet.
  2. Gjerdet inn mot grinda skal avsluttes med en egen gjerdestolpe plassert tett inntil grindstolpen.
  3. Det skal ikke være passasje mellom grindstolpen og gjerdestolpen.
  4. Grinda skal ikke komme inn i minste tverrsnitt i åpen posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre hensiktsmessig funksjon og utforming av grinder ved planoverganger.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Hengslet grind