TRV:04402

ID TRV:04402
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tiltak som kan øke sikkerheten utover kravene gitt i avsnitt 2.1 - 2.5 er blant annet:
  • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
  • Forbedring av vegkvalitet/veggeometri
  • Utbedring av siktforhold
  • Avtale om bruksbegrensninger
  • Reduksjon av toghastighet
  • Ringerutine
  • Varsellampe
  • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Andre tiltak for å øke sikkerheten