TRV:04402

ID TRV:04402
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å bedre sikkerheten utover kravene i avsnittene 2.1 - 2.4, bør følgende forhold vurderes:
  • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
  • Forbedring av vegkvalitet
  • Økt siktlengde
  • Avtale om bruksbegrensninger
  • Redusere toghastighet
  • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon