TRV:04421

ID TRV:04421
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 0 eller 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon