TRV:05048

ID TRV:05048
Bok 532
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst ▶ Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal vindskjevheter utbedres og kontrolleres manuelt slik at umiddelbar grenser i Tabell: Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis og Tabell: Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis ikke overskrides før neste måling.
  1. Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal høyde- og overhøydefeil utbedres snarest, senest før neste måling.

Med snarest menes at utbedring skal gjennomføres ved første anledning ut fra praktiske og økonomiske vurderinger. Følgende forhold kan akselerere feilutvikling og/eller redusere marginer mot avsporing og skal medføre økt prioritet for rask utbedring av feil. Feilen skal da overvåkes med manuelle målinger inntil den er utbedret.

  • Dårlige grunnforhold / dreneringsforhold
  • Dårlig ballastkvalitet
  • Andre sporgeometriske feil, slik som sporviddefeil, sidefeil og andre høydefeil i umiddelbar nærhet
  • Store sår eller utvalsinger i skinnehodet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon