TRV:05051

ID TRV:05051
Bok 532
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tabell: Tillatte pilhøydefeil D1 og Tillatte pilhøydefeil D2 viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 532 2022 Endringsartikkel 3214
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13848-5
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon