TRV:05179

ID TRV:05179
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et sporavsnitt i en sporveksel skal være detektert som belagt når et togs første (siste) aksel er mindre enn 5 meter innenfor middel mot nabospor, se Figur: Sporavsnitt i sporveksel.
Figur: Sporavsnitt i sporveksel
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at det forberedes for sertifisering for samtrafikk på en strekning ved ombygging og nybygging.
Relatert krav TRV:05182, TRV:05210
Opprettet
Referanse ERA/ERTMS/033281 3.1.2.4 og 3.1.2.5
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon