TRV:05311

ID TRV:05311
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner skal utføres ved skinnetemperaturer gitt i Tabell: Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at feil oppstår i aluminiotermiske skjøtsveiser som følge av for rask avkjøling, eller problemer med gasstilførsel under forvarming.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Temperaturgrenser