TRV:05311

ID TRV:05311
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner skal utføres ved skinnetemperaturer gitt i Tabell: Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon