TRV:05395

ID TRV:05395
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved lasking av skinner med forskjellig profil/høyde skal høydeforskjellen utlignes med overgangslasker. Laskene skal være maskinert og ikke sveist sammen av to ulike laskeprofiler. Vedlegg/Overgangslasker viser lasker som kan anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bruk av riktige lasker er nødvendig for å hindre høydeforskjeller som vil resultere i svært store slagkrefter og mulighet for å skade hjul ved togpassering over skjøten.

Lasker som er sveist sammen av to ulike laskeprofiler har en høy bruddsannsynlighet. Laskebrudd vil utløse en høy avsporingsrisiko.

Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter