TRV:05432

ID TRV:05432
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Når sporvekselen monteres utenfor sporet, skal transport og innlegging av sporvekselen skje slik at den ikke påføres varige deformasjoner. For løfting skal regler gitt i Løft av sporveksel følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon