TRV:05444

ID TRV:05444
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Før helsveising av sporveksler kan foretas, skal sporet tilfredsstille følgende krav:
  1. ballasten skal være pukk av samme type som i sporet for øvrig, og ballastlaget skal ha full bredde og tykkelse.
  2. sporvekselen og tilstøtende spor skal være nøyaktig justert både i høyde- og sideretning, og sporvidden skal være riktig.
  3. alle sviller skal være hele og ha godt hold for befestigelsene.
  4. alle befestigelser skal være av fjærende type med stor og varig fjærkraft og godkjent for bruk i helsveist spor i henhold til Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor.
  5. tunger, stokkskinner, skinnekryss og mellomskinner skal være fri for materialdefekter. Slitasjen skal være innenfor toleransegrensene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner.
  6. det skal kontrolleres at stengselsinnretninger - hake- eller palstengsel - har normalstilling ved nøytraltemperatur. I motsatt fall skal beliggenheten justeres, se forøvrig krav som er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporvekselen har tilstrekkelig stabilitet og geometri før endelig sammenføyning av sporvekselen utføres.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Generelt