TRV:06109

ID TRV:06109
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I tunneler med lengde inntil 60 m skal skinnene nøytraliseres med den samme nøytraltemperatur som for spor utenfor tunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon