TRV:06111

ID TRV:06111
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Er tunnelen lengre enn 60 m, er ikke nøytralisering av skinner som ligger mer enn 30 meter fra tunnelåpning nødvendig. Skinner skal her sveises ved skinnetemperaturer iht. Temperaturgrenser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon