TRV:06110

ID TRV:06110
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Er tunnelen lengre enn 60 m, skal skinnene de første 30 m fra tunnelåpningene nøytraliseres med samme nøytraltemperatur som for spor utenfor tunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon