TRV:06212

ID TRV:06212
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Alle balisegrupper som inneholder målavstand og som ikke ligger ved signaler skal plasseres i henhold til følgende generelle formel for målavstand:

Unntak: På Ofotbanen skal målavstand for hastighetsnedsettelser være ≥ 1000 m.

Formelen danner grunnlag for målavstandstabellene i vedlegg a. Formelen er basert på en bremsemodell hvor toget først kjører en tid ved linjehastigheten, og deretter bremser med konstant retardasjon (negativ akselerasjon) som er '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' . Denne retardasjonen (0,7 m/s2) skal ligge til grunn for alle målavstander, utenom på Ofotbanen.

'"`UNIQ--math-00000001-QINU`"'

hvor:

MA = målavstand [m]

L = linjehastighet [km/h]

I denne sammenhengen betyr linjehastighet største tillatte skiltede hastighet, inkludert plusshastighet.

MH = målhastighet [km/h]

T = summen av reaksjonstid og tilsetningstid. For signalbalisegrupper benyttes T = 8 s, og for faste hastighetsbalisegrupper benyttes T = 13 s.

'"`UNIQ--math-00000002-QINU`"'.

Første ledd i formelen brukes bare dersom '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"'

'"`UNIQ--math-00000004-QINU`"'fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over målavstanden skal benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.

Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.


Fall har positivt fortegn.

Lenke til formel.

Dersom hastigheten '"`UNIQ--math-00000005-QINU`"' og '"`UNIQ--math-00000006-QINU`"' blir '"`UNIQ--math-00000007-QINU`"' lik ”grunnretardasjonen” som er '"`UNIQ--math-00000008-QINU`"'.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3048 Endringsartikkel 1327
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon