TRV:07839

ID TRV:07839
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Utjevning: Jordleder/skjerm i kabel skal tilkobles jord i fordelingsmodul og isoleres i togvarmepost.
  1. Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg og uten fare for påvirkning av banestrømsforsyningens returstrøm, skal jordleder/skjerm tilkobles jord i begge ender.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot berøringsfare.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme