TRV:07876

ID TRV:07876
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonering: For dimensjonering av energiforsyning til togvarmeposter henvises det til aktuell(e) jernbaneforetak. Anleggets størrelse (transformatorytelse og antall togvarmeposter) bør vurderes opp mot tilhørende trafikkprognoser for de neste 5-10 årene.
  1. Utførelse: For påregnelig belastning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelig belastning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre et riktig dimensjonert anlegg som også hensyntar trafikkprognoser 5-10 år fremover.
Endringsartikler Endringsartikkel 2556 Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet 2020/09/16
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme