TRV:07881

ID TRV:07881
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.
  1. Utførelse: For hver av de to fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
  2. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming og utførelse for fasene til togvarmeposter.
Endringsartikler Endringsartikkel 2556 Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme