TRV:07921

ID TRV:07921
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Koordinering av vern: Togvarmeanlegget skal håndtere spenningsutfall på banestrømforsyningen og hindre at prøving med gjeninnkobling av banestrømforsyningen forstyrres.
  1. Utførelse: Togvarmeanlegget skal automatisk kobles fra banestrømforsyningen når spenningen i kontaktledningen faller under 10 kV i minst 1 sekund og senest etter 3 sekunder.
  2. Utførelse: En gjeninnkobling av 1 000 V på en togvarmepost som tidligere var spenningssatt, skal ikke foretas før spenningen i banestrømforsyningen har stabilisert seg på en verdi høyere enn 11 kV i minst 30 sekunder.
    1. Dersom togvarmeanlegget har flere togvarmeposter som skal gjeninnkobles, anbefales det å foreta gjeninnkoblingene sekvensielt med noe tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse mellom to etterfølgende gjeninnkoblinger er ikke kritisk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon