TRV:07978

ID TRV:07978
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst e) Innmåling med satellittbasert posisjonsbestemmelse skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk. (Se forøvrig Geodetisk kvalitet)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse 532 2021 Endringsartikkel 2305
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon