TRV:08098

ID TRV:08098
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Bruk av SF6 som isolasjonsmedium: Bruk av SF6-gass som isolasjonsmedium skal begrenses av hensyn til miljørisiko, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#SF6-gass i høyspenningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Kontrollere miljøpåvirkningen. Håndtere en problemstilling som ofte oppstår.
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3026
Relatert krav TRV:00307
Opprettet 2021/09/14
Referanse EH-027288-000 ID442

EH-027288-006

Produktkontrolloven (§§ 1, 3 og 3a) gir generelle føringer på at farlige kjemikalier og stoffer skal vurderes erstattet med produkter som er mindre skadelige, og produktforskriften (§6a) gir føringer for begrenset bruk av SF6-gass.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Sonegrensebryter#Tekniske_krav