TRV:08176

ID TRV:08176
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Responstid: Driftskontrollsystemer med samband skal velges og utformes hensiktsmessig.
 1. Utførelse: Det skal oppnås rimelige responstider for:
  1. kommando gitt av leder for kobling til endring i utganger fra lokalkontrollanlegg til anleggsdel i forsyningsanlegget (prosesstilkobling),
  2. endring i innganger til lokalkontrollanlegg fra anleggsdel i forsyningsanlegget, (prosesstilkobling) til endringen er synlig på skjermbilder, f.eks. alarmoversikt og hendelseslogg,
  3. oppdatering av måleverdier i fjernkontrollen,
  4. oppdatering av skjermbilder,
  5. generering av trendbilder og automatiske rapporter uten beregning.
 2. Vurdering: Rimelig responstid skal vurderes ut ifra:
  1. forventet bruk og kritikalitet for de ulike funksjonene,
  2. systemenes belastning generelt og ved driftsforstyrrelser der det kan skje svært mange hendelser i ulike delanlegg nesten samtidig,
  3. hva som med rimelighet kan oppnås med tilgjengelige teknologi.
 3. Utførelse: For RTU som kontrollerer brytere, kan mindre enn 1 sekund anses som rimelig tid fra mottatt kommando fra fjernkontroll til endring av utganger, og fra endring av innganger til sent informasjon til fjernkontroll.
 4. Dokumentasjon: Vurderingene skal dokumenteres som underlag til spesifikasjon for anskaffelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK42
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon