TRV:08204

ID TRV:08204
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Informasjonsdeling: Det sentrale kontrollanlegget skal lagre og tilgjengeliggjøre hendelseslogg og måleverdier som samles inn gjennom fjernkontroll, slik at de er tilgjengelig for videre overvåking og analyse.
  1. Utførelse: Hendelseslogg og måleverdier skal lagres og være tilgjengelige i minimum 10 år.
  2. Utførelse: Det skal være mulig å eksportere data til et åpent format.
  3. Utførelse: Sanntidseksport av informasjon skal følge standardisert protokoll, se standardiserte protokoller (ICCP).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK48
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon