TRV:08247

ID TRV:08247
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Graving av føringsvei: Graving kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser.
  • Det skal ikke graves unødvendig dypt eller bredt.
  • Duk (min kl. 3) legges i traubunn dersom ikke traubunn ligger på fjell.
  • Rør legges på et 10-15 cm lag av 8-16 mm som skal komprimeres lett iht. NS3458. På hver side av røret skal det benyttes av 8-16 mm hvor det komprimeres lett på hver side av røret. Tyngre komprimering skal ikke benyttes før overdekningen er minimum 50 cm. Over rør skal det legges min. 15 cm 8-16 (beskyttelseslag) som komprimeres lett.
  • Over beskyttelseslag kan det legges et lite lag med ikke telefarlige masser.
  • Ny balastpukk skal benyttes 70-75 cm under SOK. Massene i oppbygningen skal legges lagvis og komprimeres iht. NS 3458.
  • Skulder skal ha tilstrekkelig med balastpukk og komprimeres.
  • Kryssing skal pakkes ved bruk av håndpakker eller maskinelt utstyr.
  • Etter at sviller er montert og øvre ballastlag er ferdig utlagt skal sporgeometrien kontrolleres og eventuelt justeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsartikkel 2838
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon