TRV:08247

ID TRV:08247
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Graving kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser.
 1. Det skal ikke graves unødvendig dypt eller bredt.
 2. Geotekstil (min kl. 3) skal legges i traubunn dersom ikke traubunn ligger på fjell.
 3. Trekkerør og/eller omstøpte rørpakker skal legges på et 10-15 cm fundament et lag av 8-16 mm knuste steinmasser som skal komprimeres lett iht. NS3458. Sidestøtte på hver side av trekkerørene skal fottråkkes. Over rør i omfyllingssonen skal det legges min. 15 cm 8-16 mm (beskyttelseslag) som komprimeres lett.
 4. Minste avstand mellom frittliggende rør i samme høyde skal være 10 cm.
 5. Ved flere enn 3 trekkerør bør kryssingen utføres som omstøpt rørpakke.
 6. Varerør for bruk ved graving av føringsvei skal være av betong IG falsrør, stål med kvalitet S355, eller plastrør type PE100, RC rør min. SDR 17. Varerørene skal tilfredsstille krav til strukturell styrke og bestandighet i henhold til VA-Norm, samt TRV, herunder bla. aktuell toglast for gjeldende banestrekning.
 7. Tyngre komprimering skal ikke utføres før overdekningen over rørpakke, rør og kabler er minimum 50 cm.
 8. I mellomsjiktet over 8-16 mm omfyllingsmasser for rør, og under ballastpukken kan det legges et lite lag ikke telefarlige masser.
 9. Ny ballastpukk skal benyttes 70-75 cm under SOK. Massene i oppbygningen skal legges lagvis og komprimeres iht. NS 3458.
 10. Skulder skal ha tilstrekkelig med ballastpukk og komprimeres.
 11. Kryssing skal pakkes ved bruk av håndpakker eller maskinelt utstyr.
 12. Etter at sviller er montert og øvre ballastlag er ferdig utlagt skal sporgeometrien kontrolleres og eventuelt justeres.
Figur: Føringsvei under banelegeme
.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2838 Endringsartikkel 3616
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Kravet er skrevet på nytt per 02.02.2024 og ny tekst erstatter tidligere tekst i TRV:08247