TRV:08251

ID TRV:08251
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Valgfri informasjon: Inntegning av følgende signalobjekter er valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).
  1. Utførelse: Følgende signaler kan være inntegnet
    1. (ETCS) Stopp for skift, blokkstoppskilt, indre stoppskilt, utkjørstoppskilt
    2. (Lyssignal) Utkjørhovedsignal, dvergsignal, blokksignal, indre hovedsignal, arbeidsområde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Gi retningslinjer om hvilken valgfri informasjon som kan finnes på koblingsskjema.
Endringsartikler Endringsartikkel 3325
Relatert krav TRV:00362, TRV:00363
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Koblingsskjema