TRV:00363

ID TRV:00363
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske

oppbygging og driftstilstand på brytere, samt gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget, skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  6. seksjonsisolatorer
  7. høyspenningskabler
  8. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  9. negativ- og positivleder
  10. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  11. sugetransformatorer
  12. autotransformatorer
  13. høypassfilter (i fm. store mengder kabel i AT-anlegg)
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
  15. stasjonsbygg og holdeplass iht. symbolbiblioteket, merkes med navn og stedskode (f.eks. Vennesla st.- VNL)
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres over KL-anlegget (dvs. mellom km angivelseslinje og KL).
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 7. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht. 🔗 identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht.🔗 identifikasjon
 8. Utførelse: Sporveksler skal nummereres i henhold til gjeldende banedokumentasjon
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikra at koblingsskjemaet inneholder nødvendig informasjon og ikke fylles med irrelevant informasjon.
Endringsartikler Endringsartikkel 3325, Endringsartikkel 3723, Endringsforslag #3817 og #3908
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsdoumentasjon