TRV:00363

ID TRV:00363
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst Utarbeides som en skjemategning der det skal fremkomme brytere med bryternummer og mastenummer, seksjonsfelt, dødseksjoner, sonegrensebryter, kondensatorbatteri, koblingsanlegg (inkludert samleskinne), seksjonsisolatorer, høyspenningskabler, mate, forbigang og forsterkningsleder, biforbruk/reservestrømstransformatorer, sugetransformatorer, innkjørhovedsignaler og stasjoner. Eventuelle transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget skal også inntegnes. Informasjon om blokksignaler og holdeplasser bør også fremkomme. Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert på/i bru/tunnel skal bru/tunnel tegnes inn på koblingsskjema med km henvisning i begge ender. Eller så skal ikke bruer og tunneler tegnes inn.

Stedsangivelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner.

Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt