TRV:00363

ID TRV:00363
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Koblingsskjemaet skal innholde:
  1. Utførelse: Brytere med bryternummer og mastenummer, seksjonsfelt, dødseksjoner, sonegrensebryter, kondensatorbatteri, koblingsanlegg (inkludert samleskinne), seksjonsisolatorer, høyspenningskabler, mate, forbigang og forsterkningsleder, biforbruk/reservestrømstransformatorer, sugetransformatorer, innkjørhovedsignaler og stasjoner. Eventuelle transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes.
  2. Utførelse: Informasjon om blokksignaler og holdeplasser bør fremkomme.
  3. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru skal bru/tunnel tegnes inn på koblingsskjema med km henvisning i begge ender.
  4. Utførelse: Tunneler og bruer skal ikke tegnes inn dersom det ikke er komponenter i kontaktledningsanlegget i/på dem.
  5. Utførelse: Stedsangivelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsdoumentasjon