TRV:08307

ID TRV:08307
Bok 532
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved fornyelse av eksisterende overbygning skal ballast byttes ned til formasjonsplan i minst bredde som vist i Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler.
  • Unntak: Dersom prøver av eksisterende ballast under svillene og ved formasjonsplan viser ballast av høy kvalitet, dvs. tilsvarende ny ballastpukk som vist i Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk, kan det vurderes om kun øvre ballastlag skal skiftes ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at man får nok ballast ved og under sporene ved fornyelse av overbygning
Endringsartikler 530 2023 Endringsartikkel 3320
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Ballast#Utløsende krav