TRV:08313

ID TRV:08313
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Dersom planovergangen krysser over flere spor skal siktlengdekravet vurderes i risikoanalyse. Denne vurderingen bør ta høyde for:
  • Brukere over planovergangen
  • Avstand mellom sporene som skal krysses (kan trafikanten stoppe mellom sporene uten at dette utgjør noen fare)
  • Togenes kjøremønster i de forskjellige sporene (kryssingsinstruks på stasjon)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal ivareta sikkerhet ved kryssing av planovergang over flere spor.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktlengdekrav for planoverganger over flere spor