TRV:08315

ID TRV:08315
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Grinder i elektrisk ledende materiale skal utføres i tråd med krav i TRV:01041.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig jording av ledende deler i nærheten av jernbane.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav TRV:01041
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Bruk av grinder