TRV:08317

ID TRV:08317
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Jernbaneinfrastruktureier skal ha mulighet til å åpne låst grind.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilgjengelighet til sporet for infrastruktureier
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Låst grind