TRV:08319

ID TRV:08319
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Planovergang med ringerutine skal skiltes i henhold til krav i Skiltoversikt/Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig informasjon for brukere av planoverganger der ringerutine kompenserer for manglende sikt.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Ringerutine