TRV:08321

ID TRV:08321
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Varsellampe skal skiltes i henhold til krav i Skiltoversikt/Varsellampe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre nødvendig informasjon for traffikanter som benytter planoverganger med varsellampe
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Varsellampe