510 2017 Endringsartikkel 1809

Endringsinformasjon

EndringsID 1809
Forslagsdato 06.07.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6
Avsnitt 11.7 (Ny)
Forslagstekst Spor som ender blindt, blir ofte brukt til hensetting eller skifting. Dersom kjøreskinnene i slike spor ikke inngår i returkretsen, kan det bli en betydelig potensialforskjell mellom disse kjøreskinnene og returkretsen – noe som kan bli ubehagelig ved frakobling og tilkobling av hensatt materiell.

Kjøreskinnene (minst en) i blindspor bør ha forbindelse med returkretsen.

Lange blindspor bør ha tverrforbinder mellom kjøreskinnene.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ivaretatt.

A - tilgjengelighet

ikke relevant.

M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

S - sikkerhet

Ivaretatt.

L - levetid

ikke relevant.

Ø - økonomi

ikke relevant.

K - kapasitet

ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

ny tekst til 11.7 Blindspor

11.7 Blindspor

a) Utjevning av kjøreskinner: I blindspor på elektrifiserte banestrekninger skal minst en kjøreskinne inngå i returkretsen for å begrense potensialforskjeller under frakobling og tilkobling av hensatt materiell.

  1. Utførelse: Utførelsen avhenger av sporfeltsystem, se Koordinering med togdeteksjon.
  2. Utførelse: På lange blindspor skal tverrforbinder mellom skinner installeres i samsvar med ??? i Robusthet.

(Henvisningen er til tabell 3 - lenke blir synlig og tilgjengelig i oppdatert tekst.)

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Her brukes det helt andre begreper enn normalt: "Kjøreskinner" og "Blindspor". Det må endres. Det er kanskje "skinner" og "buttspor" som menes? --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:27 (CET)

Prosjekter

Kravet er ok, men heter det blindspor? Mener buttspor er et mer vanlig begrep--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 11:59 (CET)

Infrastruktureier

OK, ref kommentar fra Prosjekter. --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:54 (CET)

Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:59 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres forutsatt at de språklige kommentarene blir tatt til følge.