Ekom/Vedlikehold/Transmisjonsanlegg

< Ekom‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 562/7)

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav til vedlikehold av transmisjonsanlegg. Bane NORs transmisjonsanlegg består av følgende anleggstyper:

 • DWDM fiberkabelanlegg
 • IP MPLS nettverk
 • Radiolinje
 • Nettverkskomponenter for togradio
 • Modem

2 Generelt

Et sentralisert drift og vedlikeholdssenter overvåker trafikk og alarmer i transmisjonsanlegget.

Aktive alarmer og degradering av måltall for transmisjonstjenestene eller indikasjoner hos sluttbruker kan indikere at vedlikeholdstiltak må iverksettes.

Deler av transmisjonsanlegget er omfattet av EN 50159 kategori 2 klassifisering og vedlikeholdsaktiviteter er underlagt ITIL prosess (CM - Change Management)

TRV:07551

Vilkår for vedlikeholdsvindu - Oppetid og tjenestegaranti: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav slik at transmisjonstjenestenes tilgjengelighet opprettholdes.

 1. Utførelse: Vedlikeholdsaktivteten skal utføres i tråd med måltall for tilgjengeligheten fra tjenestekatalog.
 2. Utførelse : Drifts og vedlikeholdsenheten skal sørge for tilstrekkelig bemanning, kunnskap og autorisasjon for ekomnett med transmisjonsanlegg som har vedlikeholdsavtale .
Oppetidsberegninger for transmisjonsanlegg og transmisjonstjenester forutsetter at redundans og rerutingsmuligheter i tilhørende kabelanlegg er tilgjengelig.

3 Modem

Tradisjonelle linjesvitsjede Modem er under utfasing i Bane NOR sin infrastruktur.
GSM-R GPRS-modem benyttes i transmisjonsnettet til lokasjoner der dette er hensiktsmessig og kostnadseffektivt.

TRV:07556

Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med tjenestenivået.(SLA)

TRV:07557

Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. - er systemalarm fra modemer
 2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.


4 Radiolinje

Radiolinje benyttes som transmisjonsmedium i Bane NOR sitt ekomnett fra punkt til punkt over radio grensesnitt. Radiolinjeutstyret er tilkoblet det IP/MPLS baserte kjernenettet. Radiolinjeutstyr kan leveres med forskjellig transmisjonskapasitet og benyttes primært som tilkobling fra det nasjonale fibernettet til GSM-R basestasjoner.

TRV:07558

Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med avtaleverk for tjenestenivået. (SLA)

TRV:07559

Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. - er systemalarm på radiolinjeutstyret eller tilknyttet transmisjonsutstyr
 2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsplattformene.


5 IP/MPLS – kjerne og aksessnett

IP/MPLS nettverket er hovedleverandør av transmisjonstjenester i Bane NORs infrastruktur.

TRV:07902

Transmisjon for togfremføring: Dersom det er brudd på samband som er sikkerhetsrelatert eller som har direkte betydning for togfremføring skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav og tjenestenivå.(SLA)

TRV:07560

Alarmer eller andre feilindikasjoner: Vedlikeholdstiltak bør settes i verk dersom det er systemalarm på IP/MPLS noder eller at tilknyttet transmisjonsutstyr rapporterer degraderende nøkkeltallsindikatorer (KPI) fra sentralisert overvåkningsplattform.