Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold

1 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 07.02.2024

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 15.09.2022

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 14.09.2021

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.


7 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 11.02.2021

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 5.2.2020

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Generelt Innført nytt rutiner for inspeksjon av eksternt eide overgangsbruer. 527 2020 Endringsartikkel 2444


10 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 9.9.2019

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.


11 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 5.2.2019

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 13.9.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Gjenbruk av fundamenter og landkar Innført nytt avsnitt med krav til gjenbruk av fundamenter og landkar. 527 2018 Endringsartikkel 2139

13 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

Det er lagt inn en henvisning til at krav til kontroll og godkjenning også gjelder for store endringer i konstruksjoner.

14 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

17 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

19 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

21 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

22 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

23 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

24 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.