Kravliste 552

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 552 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:07342Signal/Vedlikehold10c) Balise skal være forsvarlig festet.Kravlokasjon
TRV:07358Signal/Vedlikehold10▶ e) Alle kontakter skal gi god kontakt. 230 V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07353Signal/Vedlikehold10b) Fiktivt signal for ATC skal oppfylle generelle krav til lyssignal gitt i Signal/Vedlikehold/Lyssignal.Kravlokasjon
TRV:07348Signal/Vedlikehold10▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07343Signal/Vedlikehold10d) Beskyttelsesslange for balisekabel skal være forsvarlig festet i henhold til installasjonsmanual, og være gravd ned riktig i kabelfritt profil.Kravlokasjon
TRV:07359Signal/Vedlikehold10▶ a) Alle kontakter skal være ordentlig tilskrudd, og uten antydning til irr o.l.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07354Signal/Vedlikehold10▶ a) BC skal sende korrekt telegram til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07349Signal/Vedlikehold10b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.Kravlokasjon
TRV:07344Signal/Vedlikehold10e) Kabel til balisekonnektor skal ikke være utsatt for strekkrefter.Kravlokasjon
TRV:07360Signal/Vedlikehold10▶ b) Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07355Signal/Vedlikehold10▶ b) Skap for BC skal vedlikeholds i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07350Signal/Vedlikehold10c) Koder skal ikke være utsatt for fukt.Kravlokasjon
TRV:07345Signal/Vedlikehold10f) Skilt på KL-mast eller markeringsstolpe skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07361Signal/Vedlikehold10c) Alt utstyr skal være merket og merking bør være riktig.Kravlokasjon
TRV:07340Signal/Vedlikehold10▶ a) Balise skal gi riktig kode til passerende tog og skift.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07356Signal/Vedlikehold10▶ c) Skjerm på kabel skal være jordet.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07351Signal/Vedlikehold10d) Koder skal ikke ha synlige skader.Kravlokasjon
TRV:07346Signal/Vedlikehold10a) Baliseplugger skal være fast skrudd.Kravlokasjon
TRV:07362Signal/Vedlikehold10▶ d) Vifte skal fungere og være fri for støv.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07341Signal/Vedlikehold10b) Balise og balisekabel skal være uskadet.Kravlokasjon
TRV:07357Signal/Vedlikehold10▶ d) Alle bolter og skruer skal være tilskrudd.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07352Signal/Vedlikehold10a) Når fiktivt signal er aktivert skal strøm gjennom koder minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.Kravlokasjon
TRV:07347Signal/Vedlikehold10a) Deksel over kontakt for programmering skal være fastskrudd.Kravlokasjon
TRV:07374Signal/Vedlikehold11l) Stillerapparat skal være plombert.Kravlokasjon
TRV:07369Signal/Vedlikehold11g) Alle lamper i stillerapparatet skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07364Signal/Vedlikehold11b) Maling på stillerapparat skal ikke være skadet.Kravlokasjon
TRV:07370Signal/Vedlikehold11h) Summerene skal virke tilfredsstillende.Kravlokasjon
TRV:07365Signal/Vedlikehold11c) Skjematisk sporplan på stillerapparat skal stemme overens med utvendig anlegg.Kravlokasjon
TRV:07371Signal/Vedlikehold11i) Ledningsopplegg og klemlisttilkoplinger skal ikke ha løse tilkoplinger eller isolasjonsfeil.Kravlokasjon
TRV:07366Signal/Vedlikehold11d) Stillerene og stillerhåndtakene skal ha riktig farge, sitte fast og ikke være slitt.Kravlokasjon
TRV:07372Signal/Vedlikehold11j) Stillerbord med beskyttelsesplate (plastplate) skal være ryddig og fri for støv og smuss.Kravlokasjon
TRV:07367Signal/Vedlikehold11e) Amperemeteret skal i normalstilling stå på null og gi utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm).Kravlokasjon
TRV:07373Signal/Vedlikehold11k) Reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. skal være tilstede.Kravlokasjon
TRV:07368Signal/Vedlikehold11f) Alle lampehetter skal være på plass og ha riktig farve.Kravlokasjon
TRV:07363Signal/Vedlikehold11a) Stillerapparatet skal være fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig.Kravlokasjon
TRV:07453Signal/Vedlikehold12d) Skiltene under linjalhåndtakene skal være tydelige og uten skader.Kravlokasjon
TRV:07406Signal/Vedlikehold12▶ j) Merker på signal skal være hele og rene.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07469Signal/Vedlikehold12e) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.Kravlokasjon
TRV:07422Signal/Vedlikehold12▶ f) LED skal byttes snarest ved mer enn 30 % mørke dioder i LED matrise.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07437Signal/Vedlikehold12c) Smekklås (firkantnøkkel) på skapdør skal være iorden og virke tilfredsstillende.Kravlokasjon
TRV:07390Signal/Vedlikehold12m) Det skal finnes komponentkort i rasvarslingskioskenKravlokasjon
TRV:07401Signal/Vedlikehold12▶ e) Lampe/LED skal være iorden.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07464Signal/Vedlikehold12o) Samlelås skal være plombert.Kravlokasjon
TRV:07417Signal/Vedlikehold12▶ a) Lyssignal skal vise gyldige og entydige signalbilder.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07432Signal/Vedlikehold12p) Kabel skal være merket som beskrevet i Signal/Prosjektering.Kravlokasjon
TRV:07385Signal/Vedlikehold12h) Alt utstyr skal være riktig merket.Kravlokasjon
TRV:07448Signal/Vedlikehold12n) Isolasjonsmotstand i elektrisk opplegg skal være minimum 250 kΩ .Kravlokasjon
TRV:07396Signal/Vedlikehold12▶ s) DSI releer i rasvarslingsanlegg skal vedlikeholdes i henhold til krav gitt i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07459Signal/Vedlikehold12▶ j) Togmeldingsledningen skal koples forbi stasjonen når nøkkel i sikkerhetslås 1 (Yale-låsnøkkelen) tas ut. Hvis samlelåsen er utstyrt med nøkkelfelter for B-lås, skal togmeldingsledningen bli brutt når vedkommende kontrollåsnøkkel tas ut.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07412Signal/Vedlikehold12p) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging.Kravlokasjon
… flere resultater