Kravliste 552

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 552 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:07360Signal/Vedlikehold10▶ b) Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07351Signal/Vedlikehold10d) Koder skal ikke ha synlige skader.Kravlokasjon
TRV:07346Signal/Vedlikehold10a) Baliseplugger skal være fast skrudd.Kravlokasjon
TRV:07357Signal/Vedlikehold10▶ d) Alle bolter og skruer skal være tilskrudd.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07341Signal/Vedlikehold10b) Balise og balisekabel skal være uskadet.Kravlokasjon
TRV:07361Signal/Vedlikehold10c) Alt utstyr skal være merket og merking bør være riktig.Kravlokasjon
TRV:07352Signal/Vedlikehold10a) Når fiktivt signal er aktivert skal strøm gjennom koder minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.Kravlokasjon
TRV:07347Signal/Vedlikehold10a) Deksel over kontakt for programmering skal være fastskrudd.Kravlokasjon
TRV:07358Signal/Vedlikehold10▶ e) Alle kontakter skal gi god kontakt. 230 V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07342Signal/Vedlikehold10c) Balise skal være forsvarlig festet.Kravlokasjon
TRV:07362Signal/Vedlikehold10▶ d) Vifte skal fungere og være fri for støv.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07353Signal/Vedlikehold10b) Fiktivt signal for ATC skal oppfylle generelle krav til lyssignal gitt i Signal/Vedlikehold/Lyssignal.Kravlokasjon
TRV:07348Signal/Vedlikehold10▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07359Signal/Vedlikehold10▶ a) Alle kontakter skal være ordentlig tilskrudd, og uten antydning til irr o.l.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07343Signal/Vedlikehold10d) Beskyttelsesslange for balisekabel skal være forsvarlig festet i henhold til installasjonsmanual, og være gravd ned riktig i kabelfritt profil.Kravlokasjon
TRV:07354Signal/Vedlikehold10▶ a) BC skal sende korrekt telegram til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07349Signal/Vedlikehold10b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.Kravlokasjon
TRV:07344Signal/Vedlikehold10e) Kabel til balisekonnektor skal ikke være utsatt for strekkrefter.Kravlokasjon
TRV:07355Signal/Vedlikehold10▶ b) Skap for BC skal vedlikeholds i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07350Signal/Vedlikehold10c) Koder skal ikke være utsatt for fukt.Kravlokasjon
TRV:07345Signal/Vedlikehold10f) Skilt på KL-mast eller markeringsstolpe skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07356Signal/Vedlikehold10▶ c) Skjerm på kabel skal være jordet.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07340Signal/Vedlikehold10▶ a) Balise skal gi riktig kode til passerende tog og skift.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07371Signal/Vedlikehold11i) Ledningsopplegg og klemlisttilkoplinger skal ikke ha løse tilkoplinger eller isolasjonsfeil.Kravlokasjon
TRV:07366Signal/Vedlikehold11d) Stillerene og stillerhåndtakene skal ha riktig farge, sitte fast og ikke være slitt.Kravlokasjon
TRV:07372Signal/Vedlikehold11j) Stillerbord med beskyttelsesplate (plastplate) skal være ryddig og fri for støv og smuss.Kravlokasjon
TRV:07367Signal/Vedlikehold11e) Amperemeteret skal i normalstilling stå på null og gi utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm).Kravlokasjon
TRV:07373Signal/Vedlikehold11k) Reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. skal være tilstede.Kravlokasjon
TRV:07368Signal/Vedlikehold11f) Alle lampehetter skal være på plass og ha riktig farve.Kravlokasjon
TRV:07363Signal/Vedlikehold11a) Stillerapparatet skal være fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig.Kravlokasjon
TRV:07374Signal/Vedlikehold11l) Stillerapparat skal være plombert.Kravlokasjon
TRV:07369Signal/Vedlikehold11g) Alle lamper i stillerapparatet skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07364Signal/Vedlikehold11b) Maling på stillerapparat skal ikke være skadet.Kravlokasjon
TRV:07370Signal/Vedlikehold11h) Summerene skal virke tilfredsstillende.Kravlokasjon
TRV:07365Signal/Vedlikehold11c) Skjematisk sporplan på stillerapparat skal stemme overens med utvendig anlegg.Kravlokasjon
TRV:07424Signal/Vedlikehold12▶ h) Linser skal være hele og rene.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07376Signal/Vedlikehold12b) Markeringsstolper skal være i orden.Kravlokasjon
TRV:07440Signal/Vedlikehold12f) Kontrollåsnøkkel skal være riktig merket.Kravlokasjon
TRV:07392Signal/Vedlikehold12o) Det skal finnes måleskjema i rasvarslingskiosken.Kravlokasjon
TRV:07456Signal/Vedlikehold12g) Kontrollåsnøkler skal være riktig merket.Kravlokasjon
TRV:07408Signal/Vedlikehold12▶ l) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07419Signal/Vedlikehold12▶ c) Dersom lyssignal er vridd eller på annen måte kommet ut av stilling skal dette utbedres snarest.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07435Signal/Vedlikehold12▶ a) A-lås skal gi positiv kontroll når kontrollåsnøkkel er satt riktig inn i A-lås.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07387Signal/Vedlikehold12j) Blinkapparat skal ha blinkfrekvens på 60 ± 2 blink pr. minutt.Kravlokasjon
TRV:07451Signal/Vedlikehold12b) Samlelåsen skal ikke ha synlige skader, løse eller slitte deler, malingsavfall, rust, m.v.Kravlokasjon
TRV:07403Signal/Vedlikehold12▶ g) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07467Signal/Vedlikehold12c) Kontrollåsnøkler skal være riktig merket.Kravlokasjon
TRV:07430Signal/Vedlikehold12▶ n) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07382Signal/Vedlikehold12▶ e) Anleggets forskjellige deler skal være jordet til felles jordskinne.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07446Signal/Vedlikehold12l) Det elektriske opplegget i A-låsen skal ikke ha synlige skader på ledninger og isolasjon.Kravlokasjon
… flere resultater