Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2221 Avskalling på kjøreflaten

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

222 AVSKALLING

2221 AVSKALLING PÅ KJØREFLATEN

UIC 2221 Avskalling på kjøreflaten

Kjennetegn og utseende

Denne feilen begynner med en bølgeformet deformasjon (fig. 1) som etter hvert utvikler seg til avskallinger på kjøreflaten (fig. 2). Avskallingene kan ha forskjellige tverrsnitt og bli flere mm dype.

Avskalling på kjøreflaten er normalt ingen isolert feil, men opptrer vanligvis på flere partier av skinnen.

Feilen må ikke forveksles med 221 Overflatefeil, 2251 Isolert sluresår eller 227 Sprekker og lokale nedsenkninger på kjøreflaten "Squat"

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Feil med lengde > 500 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Feil med lengde 50 – 500 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

Dersom feilen ikke er for dyp, kan den fjernes med påleggsveising.