TABELL:Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes

Denne tabellen beskriver sporkonstruksjoner som kan oppgraderes.

Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE "Dual Rail" 49E1/54E3 Pandrol FE 1404/1408 Betongsville JBV 60 c (kan oppgraderes til d)
BNF60 FE "Dual Rail" 49E1/54E3 Pandrol FE 1404/1408 Betongsville BNF 60 c (kan oppgraderes til d)
JBV54 FE "Dual Rail" 35,7 kg/NSB40 Pandrol FE 1404/1408 Betongsville JBV 54 b (kan oppgraderes til c)