TRV:00032

ID TRV:00032
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til uavhengighet ved utvidet kontroll:
  • Utvidet kontroll skal utføres i byggherrens regi.
  • Kontrollerende skal være uavhengig av foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres.
  • Vedkommende skal ikke være tilknyttet byggherrens prosjektorganisasjon.

Den som utfører utvidet kontroll skal ikke ha en rolle i den daglige anleggsoppfølgingen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Spesifisere hvilke krav som stilles til uavhengighet ved utvidet kontroll.
Endringsartikler Endringsartikkel 3360
Relatert krav TRV:00030, TRV:00090
Opprettet 2022/09/15
Referanse Dokumentasjon av utført uavhengig kontroll i byggefasen er også del av geologisk sluttdokumentasjon, ref. TRV:00099.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse