TRV:00032

ID TRV:00032
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kontrollomfang:
  • det skal utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser som en del av kvalitetsplanen
  • kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 2.3 Kontroll og kvalitetssikring etter Eurokode 7, krav 2.13 og 2.16, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av prosjektering og utførelse