TRV:00086

ID TRV:00086
Bok 521
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vanntrykk i drenert tunnel og udrenert vannsikringskonstruksjon i sprengte tunneler: For udrenerte vannsikringskonstruksjoner (f.eks. sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran) skal det i utgangspunktet dimensjoneres for et sprekkevannstrykk i bergmassen nær tunnelkonturen på 200 kPa for teoretisk hydrostatisk trykk 1 MPa. For større hydrostatiske trykk skal sprekkevannstrykket nær tunnelkonturen verifiseres ved feltforsøk eller spesielle analyser.
Sprekkevannstrykket, p, nær tunnelkonturen i en sprengt tunnel vil påvirkes av den hydrauliske konduktiviteten, k, i sprengningsskadesonen (Excavation Damaged Zone, EDZ). Målinger viser at k i EDZ øker betydelig innenfor en avstand på ca. 1 m fra tunnelkonturen. Dette vil gi en reduksjon av p.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kledningskonstruksjonen dimensjoneres for å kunne motstå hydrostatisk trykk som kan føre til punktering eller delaminering av sprøytebetongkledningen.
Endringsartikler Endringsartikkel 1641
Relatert krav TRV:00158, TRV:00160
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster

Kravet er utarbeidet med utgangspunkt i erfaringene fra Gevingåsen tunnel. Der er ca. 1850 m av i alt 4050 m vannsikret med sprøytbar membran med en bergoverdekningen på opptil 80 m. Så lenge forholdene i en ny tunnel er tilsvarende eller bedre, bygges kledningskonstruksjonen som angitt i standard beskrivelse i teknisk regelverk, dvs. med en totaltykkelse av sprøytebetong inkl. stabilitetssikring på 80 mm og membrantykkelse på 4 mm, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran