TRV:00168

ID TRV:00168
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kontroll av bolter: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring