TRV:00168

ID TRV:00168
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Prøving og kontroll av bolter:

Kontroll av fullt innstøpte bolter og kombinasjonsbolter skal utføres ved å observere at det kommer mørtel under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig boltemørtel. Fullt innstøpte bolter skal kontrolleres før plata monteres.

Kontroll av endeforandrede bolter:

  • endeforankrede bolter skal prøvetrekkes med hydraulisk jekk
  • endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen
  • det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd

Ved prøving og kontroll av bolter skal byggherren være representert.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt For å sikre kvalitetskontroll av bolter og dokumentasjon av kapasitet, i tillegg sikre at byggherren er delaktig i oppfølging av stabilitetssikringen.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav TRV:00167, TRV:00169
Opprettet 2018/02/01
Referanse Statens vegvesens håndbok 025, 2007
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
Nyttige lenker NFF håndbok nr.11 Bergbolting