TRV:00618

ID TRV:00618
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Adgang til nødutganger: Nødutganger som er låst av hensyn til sikkerheten, skal alltid kunne åpnes fra innsiden.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hindre uvedkommende adkomst til nødutganger i tunnelen.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00617
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.1 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom
Nyttige lenker Se Veileder for tunnelsikkerhet for hvordan kravet kan oppfylles.

Guide for the application of the SRT TSI (2019)