TRV:00618

ID TRV:00618
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Adgang til nødutganger: Nødutganger som er låst av hensyn til sikkerheten, skal alltid kunne åpnes fra innsiden.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at passasjerer og personale som evakuerer fra tunnelen får tilgang til sikre områder.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00617, TRV:00636
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.1 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom
Nyttige lenker Se Veileder for tunnelsikkerhet for hvordan kravet kan oppfylles.

Guide for the application of the SRT TSI (2019)