TRV:00617

ID TRV:00617
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Adgang til tekniske rom: Det skal ikke være adgang til tekniske rom for uautorisert personell.

For krav til adgangskontroll til tekniske rom, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom/Adgangskontroll

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hindre uvedkommende adkomst til tekniske rom i tunnelen.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00618, TRV:03052
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.1 a)
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom
Nyttige lenker Se Veileder for tunnelsikkerhet for hvordan kravet kan oppfylles.

Guide for the application of the SRT TSI (2023)