TRV:00627

ID TRV:00627
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Røykkontroll i sikkert område: I utformingen av et sikkert område skal det tas høyde for røykkontroll, framfor alt for å beskytte personer som benytter anlegget til å evakuere seg selv.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for røykkontroll i sikkert område for å beskytte personer som har evakuert.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00624, TRV:00625, TRV:00626, TRV:00635
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.1 d).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)