TRV:00657

ID TRV:00657
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Utforming av evakuerings- og redningspunkter utenfor tunnel: I tillegg til å oppfylle TRV:00656, skal området i friluft rundt evakuerings- og redningspunktet utenfor tunnelen ha et areal på minst 500 m2.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for tilstrekkelig areal av området rundt evakuerings- og redningspunktet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00655, TRV:00656
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.7 d).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Evakuerings- og redningspunkter
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)