TRV:00676

ID TRV:00676
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Innhold i tunnelberedskapsplan: Beredskapsplanen skal inneholde detaljerte, særlige hendelsesscenarioer for tunneler som er tilpasset lokale tunnelforhold.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav
Kravhensikt Sikre at beredskapsplanen tilpasses lokale tunnelforhold.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00674, TRV:00675
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.2 c).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tunnelberedskapsplan
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet