TRV:00690

ID TRV:00690
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Branndeteksjon i tekniske rom: Brann i tekniske rom skal detekteres for å varsle infrastrukturforvalter.

For krav til brannvarslingsanlegg i tekniske rom, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Varsling ved brann

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt For rask iverksettelse av prosedyrer for å stoppe tog på vei inn i tunnelen, få ut tog som er i tunnelen, samt videre varsling.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:03051
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.4 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Branndeteksjon i tekniske rom
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)