TRV:01031

ID TRV:01031
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Sone for kontaktledning: Sone for kontaktledning skal defineres i henhold til EN 50122-1 punkt 4.
 1. Utførelse: Sone for kontaktledning skal ha følgende parametere:
  • "X" lik 4,00 meter ved kurveradius større eller lik 1000 meter
  • "X" lik 5,00 meter ved kurveradius mindre enn 1000 meter.
  • For en KL-mast der "X" er lik 5,00 meter, gjelder denne grensen for sone for kontaktledning på begge sider av KL-masten frem til neste KL-mast. Se OCLZ i Figur: Sone for kontaktledning (OCLZ) og sone for strømavtaker (CCZ) a).
  • Sone for kontaktledning kan begrenses av et solid hinder eller en uisolert ledende del utjevnet til returkretsen. Se OCLZ i Figur: Sone for kontaktledning (OCLZ) og sone for strømavtaker (CCZ) b).
  • Sonen for kontaktledning forlenges vertikalt under skinneoverkantplan (SOK) inntil jordoverflaten nås. Forlengelsen (U) begrenses til 4,00 m, se U i Figur: Sone for kontaktledning (OCLZ) og sone for strømavtaker (CCZ) b).
  • Ved avspenning av kontaktledning utvides sone for kontaktledning i henhold til trådføringen på stedet, se Figur: Sone for kontaktledning (OCLZ) og sone for strømavtaker (CCZ) c).
 2. Utførelse: For strømskinne settes "X" lik 1,30 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 50122-1 punkt 4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon